Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017)

UBMK 2017

Etiketler : UBMK 2017,

UBMK 2017 konferansının amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım, Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

UBMK 2017’nin bu yılki ana konusu “Büyük Veri” olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü ve poster sunumları için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında basılacaktır. Bu bildiriler ayrıca IEEE Xplore’de yer alacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri başta Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, International Journal of Information Security Science gibi dergilerde yayımlanacaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak UBMK 2017 konferansa iki adet bildiri sunulmuştur. Prof. Dr. Ali OKATAN, Uzman Ali ÇETİNKAYA ve UZMAN Tuğba SARAY ÇETİNKAYA' nın kabul edilen bildirileri; " Optik Karakter Tanıma Yöntemi ile Otomatik Tabela Okuyucu "  ve " Radyo Dalgaları Kullanarak Yeraltı Maden Ocağında Çalışan Madencilerin İzlenmesi ". Bu bildirilerin özet bilgleri aşağıda sunulmuştur.

 

Optik Karakter Tanıma Yöntemi ile Otomatik Tabela Okuyucu:

Özet— Bu çalışmada dili yabancı bir ülkede seyehat ederken trafikte karşılaşılan trafik levhaları ve diğer yönlendirme işaretleri ile yerel dilin, trafik işaret levhalarının ve tabelaların anlamının bilinmediği yerlerde kamera ile alınan görüntüyü otomatik olarak okuyan ve kullanıcıya anlayacağı dilde görüntüsü alınan işaret ve bilgilendirme levhalarının içerik bilgisini veren sistemin tasarımı ve yazılımı gerçekleştirilmiştir. Optik karakter tanımlama temelde resim olarak alınan verilerin ASCII koda dönüştürülerek metin formatında kullanıcıya iletilmesidir. Kod yazılırken Emgu CV kütüphanesinden tesseract OCR motoru kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler— Optik Karakter Tanıma, Tabela Okuma, Tesseract OCR

Abstract— In this work, An automatic recognition system designed to be used while travelling in a coutry whose language is not known to the traveler. The system reads the traffic sign boards by using a camera. Then software of the system gives the meanings of the signs in known language in the computer screen attached to the car dash. OCR system in fact takes the information for the camera as an image. Then, the program translates the information in the form of letters and symbols. System uses Emgu CV tesseract OCR Motor.
Keywords— Optical Character Recognition, Signboard Reading, Tesseract OCR

Radyo Dalgaları Kullanarak Yeraltı Maden Ocağında Çalışan Madencilerin İzlenmesi: 

Özet— Kablosuz iletişim teknolojisi büyük bir hızla telsizlerden, akıllı ev sistemlerine; otomasyon uygulamalarından, GPS birimlerine kadar hayatımızın tüm alanlarına yayılmaktadır. Bu çalışmada maden ocaklarında çalışan işçilerin izlenmesi için radyo dalgaları kullanarak kablosuz iletişim gerçekleştiren bir sistem geliştirilmiştir. Yer altı madenciliği madencilik alanının en riskli ve kaza olasılığı en yüksek alanlarındandır. Yer tespitinin hayati öneme sahip olduğu bu iş kolunda ani bir kaza veya göçük meydana geldiğinde hangi işçinin hangi konumda olduğu bilinecek ve kurtarma çalışmaları o bölgede yoğunlaştırılabilecektir. Çalışma nesnelerin interneti projelerinde kullanılan, bir kablosuz alıcı, iki radyo verici ve referans alıcı kullanılarak geliştirilmiştir. Merkez alıcı olarak CP2102 V2 modülü, referans alıcı olarak D1 mini modülü, verici kartı olarak ESP8266-01 ile devre tasarlanıp madencinin taşıması için kullanılmıştır. Açık alanda, kapalı alanda ve yer altında gerçekleştirilen deneyler sonucunda, geliştirilen sistemin hızlı ve doğru çalıştığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler— Radyo Dalgaları, RSSI, İzleme, Nesnelerin İnterneti


Abstract— Wireless communication technology is spreading rapidly to all areas of our lives. The technology, which has a wide range of applications from radios, intelligent home systems, automation applications to GPS units, was used in monitoring the workers working in mines in this study. Most of the mining area underground mining is risky and the possibility of accident (gas jams, the explosion and dents, etc.) is the area of high. Locating is vital in this line of work when a sudden accident or dent occurred in which the worker will be known and the position of the recovery efforts can be intensified in that area. It was developed using a wireless receiver, two radio transmitters, and a reference receiver, which are used in the Internet of thinks. CP2102 V2 module was used as the center receiver, D1 mini module was used as the reference receiver, ESP8266-01 was used as the transmitter card and it was used to carry the miner. Keywords— Radio waves, RSSI, Monitoring, Internet of Thinks