Hakkımızda

Hakkımızda

Etiketler : Hakkımızda,

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Transfer Ofisi Ekim 2015 tarihinde kurulmuş ve TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapmak amacıyla 2015 yılında başlatılmıştır.

TTO, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemiştir. Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitelerin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren İGÜ-TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Patent ve İş Geliştirme birimleri bulunmaktadır. 


NELER YAPIYORUZ ? 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi  olarak robotik çalışmaları ve bu çalışmalar doğrultusunda sanayi temeli üzerinde üretimi arttırarak bir katma değer oluşturmayı sağlamaktır. Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde ileri seviye robotik çalışmalar ile  ilgili projeler yapılmakla birlikte bu ileri seviye robotik çalışmalarımız ulusal ve uluslararası bir çok robot yarışmasında kendini ispat etmiştir. Bunun dışında robotik sektörü içerisinde ses getiren bir çok projeye imza atılmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışmaları ulusal ve uluslararası inovasyon temeli üzerinde gerçekleşen fuar, etkinlik ve tanıtım günlerinde yer alarak en iyi şekilde temsil edilmiştir..