Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri

Proje Geliştirme

Etiketler : Proje Geliştirme,

 

Ortak proje geliştirmede arayüz görevi gören İstanbul Gelişim Üniversitesi TTO Modül 3 Biriminin temel amacı sanayi ile üniversiteyi buluşturarak Ar-Ge proje hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı olarak sunabilmektir. Bu temel amaca ulaşmadaki iki yöntemden ilki Ar-Ge proje danışmanlığı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenlerinin bilgi birikimi ve yeteneklerinin sanayiye aktarımı ve firma ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanması iken, diğeri TTO’nun koordinesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenlerinin içinde yer aldığı ve sanayi firmalarının sponsorlukları ile Ar-Ge Proje ortaklıklarını gerçekleştirmektir. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı vermektedir.

AR-GE Merkezi Nedir?

​Ar-Ge Merkezi, firmaların organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya yerleşke içinde yer alan birimlerdir.​

AR-GE Merkezleri;

  • Ar-Ge yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlayan,
  • teknolojik bilgi üreten,
  • üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapan,
  • ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini sağlayan,
  • verimliliği arttıran,
  • üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan,
  • teknolojik bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunan,
  • rekabet öncesi işbirliklerini geliştiren,
  • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlayan birimlerdir.

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerdir.