Teknoloji Transfer Ofisi

İGU TTO UAM ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  1.   Teknoloji Transfer Ofisi
  2. İçerik


İGU TTO UAM ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışma Alanlarımız 

Çalışma Alanlarımız
Bilimsel araştırmalar yapmak.
Üniversite personeline ve öğrencilerine destek vermek
Topluma değer yaratabilmelerini sağlayacak nitelikte stratejik çalışmalara destek vermek.
Ulusal ve uluslararası bilgi paylaşım ağı oluşturmak.
Merkezin amaçları çerçevesinde bilimsel toplantılar düzenlemek, seminer, fuar ve konferanslara katılım sağlamak.
Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel yol gösterici ve destekleyici rol oynamak.