Tübitak - TEYDEB Destek Programlarına Ar-Ge Proje Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tübitak Çağrılar

Etiketler : Tübitak Çağrılar,

 

Tübitak Teydeb destekleme programı ile ilgili  başvuru yapılabilecek proje başvuru tipleri aşağıda verilmiştir.

1501 - Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

Tübitak Teydeb proje başvuru süreçi ile ilgili teknik detay - proje danışmanlığı almak için IGU TTO'ya başvurabilirsiniz. Sizinle proje öneri formumuzu doldurduktan sonra aşağıdaki işlemleri birlikte takip edeceğiz. 

► Fikri önce masa başında kağıt üzerinde projelendiriniz. TÜBİTAK online başvuru sistemi (PRODİS) proje oluşturmak ve yönetmek için değil önceden hazırlanmış bir projeyi TÜBİTAK’a sunmak için kullanılmalıdır.

► Proje öneriniz için ilgili destek programlarından en uygun olanı seçiniz.

► Proje önerisinde olması istenen bilgilerin tamamını görebilmek için boş proje başvuru dokümanına göz atabilir, bu belgeden faydalanarak bilgisayarda yazım denetiminden geçirerek hazırladığınız metinleri PRODİS’e girdiğinizde kes-yapıştır yöntemiyle ilgili alanlara taşıyabilirsiniz.

► Artık ekranın sağındaki alandan PRODİS’e giriş yaparak başvuru sürecinde tanımlanan biçimde projenizi sisteme aktarabilirsiniz.

► Göndermeden önce değerlendirme ölçütlerimizi gözden geçirerek proje öneriniz hakkında öz-değerlendirme yapabilirsiniz.

► Sisteme giriş yaptıktan sonra oluşturduğunuz proje önerisini gönderebilmek için proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı "Proje Ön Kayıt Formu" ve ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen diğer ek belgelerin posta veya kurye yoluyla Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Gönderilen belgelerin TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda ön kayıt işlemi gerçekleştirilir. Ön kayıt işlemini gerçekleştirmiş olmak başvuru yapıldığı anlamını taşımaz. Başvuru tarihi, ön kayıt aşamasından sonra, proje önerisinin, hazırlayan kişi tarafından "Gönder" düğmesine basılarak gönderildiği tarih olacaktır.

► Proje önerisi gönderildikten sonra değerlendirme süreci başlatılacaktır.

► Proje önerinize atanacak hakemler hakem değerlendirme süreci doğrultusunda değerlendirme raporu hazırlayacaklardır.

► Gelen değerlendirme raporlarındaki bilgiler, ilgili Teknoloji Grubu Yürütme Komitesinde görüşülerek önerinin kabul, ret ya da revizyon kararlarından biriyle sonuçlanması sağlanacak ve karar tarafınıza iletilecektir.

PRODİS sistemi ile ilgili sorularınız için iletişim adresi : tto@gelisim.edu.tr ve prodis@tubitak.gov.tr