TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İGÜ TTO tarafından TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı hakkında tüm akademik personelinin bilgilendirilmesi amacıyla  mütevelli heyeti başkanımız Abdülkadir Gayretli ve rektörümüzün Burhan Aykaç'ın katılımları ile 04.05.2018 Tarihinde (Cuma günü)  saat 15:00 'te Rektörlük binası -1. kat Taşkent salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Merkez müdürümüz Prof. Dr. Ali OKATAN' sunumu yaptığı toplantıda üniversite içerisinde birimlerin işbirliğinin sağlandığı güçlü projelerin geliştirilmesi konusu ön plana çıktı.


 ttot

ttot1

ttot2

ttot3