TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

IGU TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile öğrencilere, akademisyenlere, sanayicilere ve girişimcilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında danışmanlık vermektedir. Buluşlarının değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermektedir. Ayrıca buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) kurumsal politikası, buluş yapan ve buluşu patentlenen akademisyenlere uygulanan teşvikler, FMH’ların koruma altına alınması, tescillenmesi ve ticarileştirilmesi, FMH gelirlerinin İstanbul Gelişim Üniversitesi ve buluşçular arasındaki paylaşımı, İstanbul Gelişim Üniversitesi FMH gelirlerinin Üniversite için nasıl kullanacağına dair çalışmaları kapsamaktadır. Fikri Haklar Yönergesi (FHY) usul ve esaslarına dayanan bu süreç aşağıda yer alan  Fikri Sinai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri İş Akış Şeması ile detaylı olarak anlatılmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi TTO Modül 4 Birimi, Üniversite akademisyenlerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin yaptığı bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri sırasında ve sonucunda geliştirilen yeni ürün ve ürün yöntemlerinde, gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda yayıma hazırladıkları  makalelerinde patente konu olabilecek buluşların belirlenmesini, bu buluşların FMH’larının koruma altına alınması için patent alma süreçlerinin buluş bildirim formundan patent tesciline kadar dikkatli bir şekilde takip edilmesini, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin patent başvurusu kabul edildiği andan itibaren patentlerin ticarileştirilmesi, lisanslanması yoluyla öncelikle ulusal daha sonra uluslararası sanayi firmalarına transfer edilmesini, bu şekilde toplum yararına dönüştürülmesini hedeflemekte olup, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin tescil edilen ve ticarileştirilen patent sayısını ve elde edilen gelirlerin artırılmasını amaçlamaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili tescil, ticarileştirme ve izleme süreci aşağıdaki şemada özetlenmektedir.