TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi


AG.FR.01 TTO Proje Öneri Formu 

AG.FR.02 TTO Buluş Bildirim Formu 

AG.FR.03 TTO Yarışma Değerlendirme Formu

AG.FR.04.01 TTO Haftalık Faaliyet Raporu Formatı

AG.FR.05.01 TTO Öğrenci Çalışma Dilekçesi

AG.FR.06 TTO UAM Hibe Dilekçesi

AG.FR.07 TTO UAM Anahtar Teslim Tutanağı

AG.LS.01 TTO Dolap Envanter Listesi

AG.LS.02 TTO UAM Oda Demirbaş Listesi

KY.FR.06 Toplantı Tutanak Formatı

KY.FR.15 Toplantı İmza Listesi

KV.FR.01.02 Öğrencilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Belgesi

KV.FR.02.01 Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Belgesi

KV.FR.03.03 Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Belgesi