Teknoloji Transfer Ofisi -

İGÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

gelişim üniversitesi
  1.   Teknoloji Transfer Ofisi
  2. İçerik


İGÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ


 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (IGU TTO), İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak için çalışmalar yaptığı  birimdir.

a) Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri; Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulmasını, üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulmasını, yurt içi veya yurt dışındaki TTO ofisleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulmasını sağlamaya çalışır.

b) Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler; Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi sağlar.

c) Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri; Sanayi ile üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması öngörülmektedir. Buna ilave olarak, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütülmesini organize etme gibi faaliyetlerin yürütülmesi planlar.

d) Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama hizmetleri; Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması planlar.

e) Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Şirketleşme Hizmetleri; Girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi sağlar.


NELER YAPIYORUZ ? 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi  olarak robotik çalışmaları ve bu çalışmalar doğrultusunda sanayi temeli üzerinde üretimi arttırarak bir katma değer oluşturmayı sağlamaktır. Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde ileri seviye robotik çalışmalar ile  ilgili projeler yapılmakla birlikte bu ileri seviye robotik çalışmalarımız ulusal ve uluslararası bir çok robot yarışmasında kendini ispat etmiştir. Bunun dışında robotik sektörü içerisinde ses getiren bir çok projeye imza atılmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışmaları ulusal ve uluslararası inovasyon temeli üzerinde gerçekleşen fuar, etkinlik ve tanıtım günlerinde yer alarak en iyi şekilde temsil edilmiştir.

LOGOMUZ

 Teknoloji Transer Ofisinin logosunu PNG formatında indirmek için tıklayınız.  
 
Teknoloji Transer Ofisinin logosunu PDF formatında indirmek için tıklayınız.