Teknoloji Transfer Ofisi -

İGÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MİSYON VE VİZYONU

gelişim üniversitesi
  1.   Teknoloji Transfer Ofisi
  2. İçerik


İGÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MİSYON VE VİZYONU


MİSYONUMUZ 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yürütülen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının; dünyadaki hayat standardının yükselmesine katkı sağlayacak, ulusal çapta gelişmeye hız kazandırarak Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü arttırarak, bilgi birikimini katma değere sahip ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamaktır.
 
VİZYONUMUZ
 
Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatabilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak.
 
Akademisyen ve araştırmasıları ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgilendirip uygun programlara başvurularını sağlayarak yararlanılan fon sayısını ve niteliğini arttırmak,
 
Üniversite ve sanayi arasında iş birliği köprüsü kurarak bilginin teknolojiye dönüşmesini ve teknolojinin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde ticarileşmesini böylece ekonomiye katkı sağlamasına çalışmak,
 
Yenilik ve girişimciliği desteklemek,