Teknoloji Transfer Ofisi -

IGU TTO STRATEJİ ve POLİTİKA

gelişim üniversitesi
  1.   Teknoloji Transfer Ofisi
  2. İçerik


IGU TTO STRATEJİ ve POLİTİKA


İSTABUL GELİŞİM ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİ ve POLİTİKASI

1. Teknoloji alanında uygulamaları ile başarı ve etki düzeyi yüksek bilimsel araştırmalar yapmak.

2. Teknoloji konusunda alanında uzman araştırmacılar ile çalışarak üniversite personeline ve öğrencilerine destek vermek.

3. Teknoloji konusunda plan oluştururken Kamu, özel kurum ve kuruluşların dünyaya ayak uydurabilmelerini, paydaşlarına ve topluma değer yaratabilmelerini sağlayacak nitelikte stratejik çalışmalara destek vermek.

4. Ülkemizde ve yurt dışında bulunan strateji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren ilgili merkezler, birimler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları içine alacak şekilde ulusal ve uluslararası bilgi paylaşım ağı oluşturmak.

5. Üniversitenin araştırma, danışmanlık ve proje konularındaki alt yapısını arttırmak için; ulusal, uluslararası kuruluşlarla ve üniversitelerin ilgili tüm birimleriyle iş birliği yapmak, ortak çalışmaları yürütmek ve paydaşlara anlatım yapabilmek, ayrıca merkezin amaçları çerçevesinde bilimsel toplantılar düzenlemek, seminer, fuar ve konferanslara katılım sağlamak.

6. Dış Paydaş olarak nitelendirilen Firmaların; strateji ve teknoloji alanında bilgi üretimine katkıda bulunmak ve ilgili alanlarda firmaların ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel yol gösterici ve destekleyici rol oynamak.