Teknoloji Transfer Ofisi -

IGU TTO ve Sektör Soft Dış Paydaş Görüşmesi

gelişim üniversitesi
  1.   Teknoloji Transfer Ofisi
  2. İçerik


IGU TTO ve Sektör Soft Dış Paydaş Görüşmesi


IGU TTO ile YTU Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde bulunan Sektör Soft Yazılım firması ile Teknoloji transfer ofislerinin  işleyişi konuşuldu. IGU MMF Dekan V. Prof. Dr. Ramazan Yaman hocamızla birlikte TTO Birimi çalışanlarına TTO'lar hakkında  kullanılması gereken yazılımlar anlatılmıştır. 

Sektör Soft Firmasının Çalışma Alanı Teknoloji Transfer Ofisi Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımının incelemesi

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlar olarak üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet göstermektedirler.
 
Teknoloji Transfer Ofisinin kurum hafızasının oluşturulabilmesi, kurum içi süreçlerinin belirli bir standartta yürütülebilmesi, TTO kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi,
çalışanlarının performansının takibi ve ölçülebilmesi, Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler arasında interaktif bir etkileşim sağlanması, faaliyetler sırasında ortaya çıkan mali işlemlerin takibi ve tanzimi,
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK vb. kurumlar tarafından istenilecek raporların hazırlanabilmesi amacı ile aşağıda detayları yer alan yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. TTO Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Web Tabanlı olarak geliştirilmektedir. Bu sayede internete erişebilen tüm cihazlardan (Akıllı Telefon, Tablet, PC vb. ) kullanılabilecektir.